Oldalak

2011. október 1., szombat

Hogyan segíthet gyermekének a tanulásban?


Nagyon fontos, hogy következetesen! Figyelje meg és vegye észre van-e memória zavara a gyereknek. Ezt nagyon egyszerűen megállapíthatja Ön is!

Adjon a gyermeknek olyan utasítást, amiben legalább három dologra kell figyelnie és azt megoldania. Pl.”olvasd el a tankönyv 25.oldalán a 2.feladatot, találsz-e benne hosszú mássalhangzós szavakat, a kétjegyű hosszúmássalhangzós szavakat kék színessel húzd alá!
Gondot okoz gyermekének az előző utasítás? Lehet, hogy gyermeke a feladatot hibátlanul meg tudná oldani, de nem is jut el odáig, mert közben elfelejti, mit is mondott. Így van ez az iskolában is! Lemarad, kérdezgeti padtársát, fut az idő, óra végén fekete pont!

Otthon persze jön a szokásos kérdés: Miért nem figyeltél jobban!? A válasz egyszerű: azért mert nem tud ilyen sok információt megjegyezni, illetve követni.

Fontos, hogy Ön is tisztában legyen azzal, hogy milyen gyermeke szóbeli emlékezete, hiszen ezen múlik a szövegek megtanulása, végeredményben az iskolai tudás eredményessége.
Az emlékezet színvonala függ a gyerek életkorától, de függ attól is, hogy kisebb korában volt-e megfelelő és elegendő számú alkalma a gyakorlásra. Kapott-e lehetőséget és bíztatást arra, hogy mondókákat, verseket, dalokat tanuljon. A szülők kérdezték-e, hogy milyen élményei vannak egy-egy napról vagy jelesebb eseményről. Kérték-e, hogy próbálja felidézni az elhangzott mese vagy történet főbb eseményeit. És persze, volt-e türelmük végighallgatni a válaszát.

Jó esetben a gyermek már korán megtanulja, hogy a dolgok egymásutánisága, a sorrend nem tetszőleges, sőt az egész minőségének a záloga. Amikor tanítjuk a hét napjait, vagy az egymást követő évszakokat, egy vers sorait, különösebb magyarázat nélkül javítjuk, ha a sorrendben tévedne. Ilyenkor azt tudatosítjuk, hogy önkényesen nem változtathatjuk meg bizonyos elemek sorrendjét, mert az a tartalom változásához vezet.

Ha a gyereknek ez a készsége nem elég fejlett, vagyis nem tudja az egymás után elhangzó szóbeli információkat pontosan értelmezni és megjegyezni, akkor komoly problémái lesznek már a feladatok megértésénél, és még inkább a tanulás során.

Gyakorolni lehet, kell vele! Ne csak szóban, hallás után próbálja az anyagot "bemagoltatni" gyermekével! Használjon képeket vagy szimbólumokat, jeleket emlékeztetőül.

Remélem zökkenőmentesen indult a tanévkezdés? Ha mégis van problémája forduljon bizalommal gyermeke tanítójához!
Napsugaras szép napot kívánok! Böbe

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése